Kinderadoptie plan

Op dit moment zijn er 45 weeskinderen die gesponsord kunnen worden door donateurs, met de volgende stappenlan.

PLAN A = Voor basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, schooluniform en schoolmateriaal. Met dit plan schrijft u met uw kind en krijgt u een foto. Het plan kost €30,00 per maand.

PLAN B = Educatief Fonds – met dit plan steun je een kind en geef je hen de kans om naar school te gaan. Het plan kost €25,50 per maand.

PLAN C = Steun dove kinderen en kinderen die niet kunnen praten om speciaal onderwijs te krijgen. Met dit plan gaat een kind naar een speciale school om te leren communiceren met behulp van gebarentalen. Het plan kost €27,50 per maand.

Het is de bedoeling dat de kinderen van het Nazarene Community Center , via het Child Sponsorship Program van de Nazarene Compassionate Ministries (NCM), en daarmee ook via het Kinderadoptieplan in Nederland, gesteund kunnen worden via een van de 5 sponsorplannen die ze hebben . Dit gaat pas gebeuren wanneer de kinderen ingeschreven zijn in het system van de NCM.

Terwijl het werd aangewerkt to de NCM deze kinderen registreert, kunnen de Stichting meer hulp gebruiken voor de kinderen.

U kunt deze kinderen helpen met uw gift die hen goed onderwijs, voedsel en onderdak geeft.

Steun deze kinderen , door te doneren aan rekening nummer NL20INGB0001987481 t.n.v. st. Sosurwo Fonds o.v.v. steun kinderen stappenplan