Partners

Stichting Sosurwo Fonds wordt (financieel) ondersteund door het NMI, een onderdeel van de Kerk van de Nazarener. Zie hun website voor meer informatie.