Wijkmaaltijden in Carnisse

Wijkmaaltijden in Carnisse en Tarwewijk Rotterdam

Projectgebied:

Carnissewijk is een van de vooroorlogse Charloise wijken in Rotterdam. Aan de Zuidrand van Carnisse vormt het Zuiderpark een fraaie groene, achtertuin. Carnisse en Tarwewijk heeft een totale oppervlakte van 150 hectare. De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.113 per km2. Er wonen ± 10.210 huishoudens in Carnissewij en Tarwewijk.

Probleembeschrijving :

Uit het wijkprofiel van Carnissewijk, komt naar voren dat er veel gezinnen wonen, die onder de armoede grens leven. Veel gezinnen en oudere alleenstaande zitten in de bijstandsuikering en hebben nauwelijks geld over om altijd een warme avondmaaltijd te eten, of om op vakantie te gaan of zelfs niet om kerst te vieren.

De kinderen groeien in deze circel van armoede. Voor deze redenen, zijn wij met een project gestart om deze gezinnen en alleenstaande ouderen één keer per week tijdens en na de corona-crisis met een gezonde maaltijd te ondersteunen.

Doelstelling van het Project:
De corona-crisis heeft veel angst veroorzaakt bij de kwetsbare gezinnen en ouderen in de Carnisse. veel mensen hebben hun baan verloren, gezinnen hebben minder te besteden en ze zijn zelfs onzeker over de toekomst.

Met dit project willen we ze een keer per week een maaltijd aanbieden. Ze zijn tenminste verzekerd van een warm en gezonde maaltijd.

Nu de regels zijn versoepeld en de sociale afstand is aangepast, willen we de maaltijd koken en mensen zelf laten komen ophalen.

Doelgroepen

Maaltijd voor Carnisse richt zich op kwestbare gezinnen en alleenstaande ouderen met geringe inkomen en bevind zich in een kwetsbare situatie. Deze mensen komen 1x per week klaargemaakte maaltijd bij de Kerk van de Nazarener in Rotterdam-Zuid ophalen. Sosurwo is gevestigd in deze Wijk en wij zien armoede bij deze kwetsbare gezinnen. Het project geeft de zekerheid voor een warmer maaltijd. Vooraal tijdens de onzekere dagen in ons Land.

De maaltijdproject levert een bijdrage aan het volgend doel:

 • Tijdens en na de coronacrisis is een deel van deze Rotterdamers inwoners zitten elke dag alleen en met maaltijd ophalen, krijgen ze de gelegenheid om naar buiten te komen en de maaltijd ophalen.

 • Even een boodschapje doen of een potje koken zit er niet in, omdat voor somige alleenstaande omstandidheden dit niet toelaten.

 • Omzien naar elkaar: vanuit ons diepste motief om iets te betekenen voor medemensen tijdens en na de corona.

 • Om deze kwestabre gezinnen te ondersteunen willen wij als Sosurwo Fonds een maaltijd bereiden en de ook kerstboodschap te doen voor deze kwestbare gezinnen die wonen in de Carnisse en Tarwe Wijk e omgeving.

Pilot Projecten – Start van het Project :
Het aantal gezinnen dat hulp nodig hebben en gaan gebruik maken van voedselbank, is toegenomen. Er heerst veel onzekereheid in de samenleving na de coronacrisis.

En daarom zijn wij gestart met de maatijkd project en nu komen meer 80 personen elke week een maaltijd ophalen.

Het project is gestaart in mei 2020 als pilot project en het is de bedoeling om het voortzetten gedurende 2021.

Op dit moment hebben wij subsidie voor dit project tot eind september 2020. Na september 2020 hopen wij verder maaltijd te bedienen voor deze gezinnen.

Vervolgtraject:
Wij willen verder met dit project vanaf 1 September tot eind december 2021. Wij hopen dan dat de samenleving er weer helemaal normaal gaat worden. Na 1 september 2020, zullen we evalueren en kijken of er genoeg financiele middelen om het project voort te zetten.

Het project streven naar een Rotterdamse samenleving:

 • Die naar elkaar omziet ook in deze onzeker tijden van en na de coronavirus.

 • Die bereid is om elkaar te dienen. We hebben anderen nodig om zelf vooruit te komen.

Dit kan alleen als we dienstbaar zijn voor elkaar.

 • Wij zorgen voor de draagvlak binnen de twee wijke

Activiteiten:

De gezinnen halen de maaltijd elke maandag van de week van 17:30 – 18:30

Wij zetten vrijwilligers in voor de volgende werkzaamheden.

 • 2 personen gaan boodschappen doen en het eten koken
 • 2 personenen opruimen en schoonmaken
 • 2 personen die inpakken en uitdelen aan de gezinnen tijdens ophalen

Verwachte resultaten:

 • Een waardevolle samenwerking met de wijkbewoners en vrijwilligers.
 • In de samenwerking staat de verbinding centraal en wordt er gekeken hoe de krachten gebundeld kunnen worden voor de Wijk.
 • Een gezonde warme maaltijd voor de wijk bewoners.
 • Gericht op de sociale cohesie in de wijken en een mooie maaltijd voor de gezinnen.
 • Het verstrekken van maaltijden eemaal per week voor de minderdraagkrachtigen vanuit ons samenleving