Het bestuur van de Stichting Sosurwo Fonds bestaat uit ten minste drie tot ten hoogste 5 bestuurders. Bestuursleden zitten in het bestuur op persoonlijke titel. De taken van het bestuur zijn het besturen van de Stichting en het beheer van haar vermogen. Verder neemt het bestuur de besluiten voor alle lopende projecten.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit mensen die bewogen zijn met het doel van de Stichting.
 

Voorzitter Mevr. Jeruto Chepkwony – Ambassadeur van Elgeyo / Marakwet County Government Kenya
SecretarisClaudia Elderkamp
PenningmeesterWordt binnenkort bekend
Algemeen bestuurslidVictor Brettschneider
Vrijwilligers
Webmaster / PRMartin van der Vlist

Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar om de lopende zaken en de projecten te evalueren en te bespreken. Onze donateurs  of vrijwilligers kunnen indien gewenst een bestuursvergadering bijwonen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Stichting. Zie hiervoor onze Contact-pagina.