Doestelling

Stichting Sosurwo Fonds is een christelijke organisatie die gevestigd is te Rotterdam en zich actief inzet voor de volgende doelstellingen:

  • Het ontwikkelen van het Marakwet District in Kenya ter verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners aldaar.
  • Het realiseren van een drinkwatervoorziening, sanitaire voorzieningen en het starten van bedrijven in de 8 dorpen in de district voor het beheren van het watersysteem.
  • Aandacht besteden aan de gezondheid van de lokale bevolking.
  • Aandacht besteden aan mogelijkheden voor beter onderwijs, zoals het bouwen van scholen en financiele adoptie van studenten.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Samen te werken met lokale particuliere organisaties en overheden.
  • Fondsenwerving bij particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
  • De verkregen fondsen aan te wenden ter realisatie van de drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
  • Het verlenen van (technische) ondersteuning bij realisatie en onderhoud.
  • Met gebruik van overige wettige en passende middelen die kunnen leiden tot het bereiken van de gestelde doelen.

Verder ziet de Stichting toe op een verantwoord en gerechtvaardigd gebruik van het collectieve beeldmerk van de Stichting en stimuleert zij relaties en organisaties om actief bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Stichting.

Scroll to Top